Τρόπος εκκαθάρισης μορφοποίησης σε ένα έγγραφο του Word

Εάν έχετε εφαρμόσει διάφορες αλλαγές μορφοποίησης στο περιεχόμενο του εγγράφου σας και είτε δεν λειτουργούν είτε θέλετε να ξεκινήσετε ξανά, μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τη μορφοποίηση από το επιλεγμένο κείμενο. Θα σας δείξουμε μερικούς τρόπους για να το κάνετε αυτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο Word, υπάρχει ένα υπερισχύον στυλ που επισυνάπτεται σε κάθε παράγραφο, επομένως τυχόν αλλαγές μορφοποίησης που γίνονται σε παραγράφους χωρίς να αλλάξετε το σχετικό στυλ ενδέχεται να μην κολλήσουν. Τότε μπορεί να παρατηρήσετε ότι οι αλλαγές μορφοποίησης δεν λειτουργούν.

Για να διαγράψετε τη μορφοποίηση από το περιεχόμενο, επιλέξτε το κείμενο για το οποίο θέλετε να διαγράψετε τη μορφοποίηση. Για να επιλέξετε όλο το κείμενο στο έγγραφό σας, πατήστε "Ctrl + A". Βεβαιωθείτε ότι η καρτέλα "Home" είναι ενεργή. Στην ενότητα "Στυλ", κάντε κλικ στο κουμπί διαλόγου "Στυλ".

Εμφανίζεται το παράθυρο "Στυλ". Κάντε κλικ στην επιλογή "Εκκαθάριση όλων" στο επάνω μέρος της λίστας στυλ.

Το στυλ για το επιλεγμένο περιεχόμενο επανέρχεται στο "Κανονικό" στυλ.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το περιεχόμενο για το οποίο θέλετε να διαγράψετε τη μορφοποίηση και να κάνετε κλικ στο κουμπί "Εκκαθάριση όλων των μορφοποιήσεων" στην ενότητα "Γραμματοσειρά" της καρτέλας "Αρχική σελίδα".

Ακόμα κι αν πατήσετε "Ctrl + A" για να επιλέξετε όλο το περιεχόμενο στο έγγραφό σας, το περιεχόμενο σε πλαίσια κειμένου, κεφαλίδες και υποσέλιδα πρέπει να διαγραφεί ξεχωριστά από τη μορφοποίηση.

Εάν δεν μπορείτε να διαγράψετε τη μορφοποίηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο του εγγράφου σας, το έγγραφο ενδέχεται να προστατεύεται από αλλαγές μορφοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορείτε να διαγράψετε τη μορφοποίηση ή να μορφοποιήσετε ξανά το έγγραφο έως ότου καταργηθεί ο κωδικός πρόσβασης.