Πώς να κατεβάσετε Mods στο The Sims 4

Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς το YouTube Simmers αποκτά το προσαρμοσμένο περιεχόμενό του - που συνήθως αναφέρεται ως "CC" - στο παιχνίδι του Sims 4; Η Electronic Arts δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημο σεμινάριο για τη λήψη CC στο The Sims 4 και υπάρχουν πολλά μαθήματα YouTube, αλλά μπορεί να είναι ασαφή.

Το προσαρμοσμένο περιεχόμενο ή "Mods" είναι πρόσθετα στοιχεία και συμπεριφορές που δημιουργούνται από άλλους παίκτες με σκοπό τον εμπλουτισμό του παιχνιδιού πέρα ​​από το βασικό παιχνίδι που έχει δημοσιεύσει ο Maxis. Αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνει συχνά ρούχα για τους Sims, τα χαρακτηριστικά, τις φιλοδοξίες σας και πολλά άλλα. Το προσαρμοσμένο περιεχόμενο δημιουργείται και δοκιμάζεται από τους χρήστες - αποτελεί μεγάλο μέρος της κοινότητας Sims.

Στην πραγματικότητα, ο Maxis ενθαρρύνει και υποστηρίζει την κοινότητα modding! Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις The Sims 4 Mods and Game Updates.

Λοιπόν, εδώ είναι ένα αναλυτικό σεμινάριο σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης και λήψης mods στο The Sims 4 στα Windows 10.

Ρύθμιση προσαρμοσμένου περιεχομένου

Εντοπίστε και ανοίξτε το αρχείο Resource.cfg

Αφού ξεκινήσετε το The Sims 4 και ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες στο παιχνίδι σας, εντοπίστε το φάκελο Mods για το The Sims 4 . Η προεπιλεγμένη διαδρομή για το φάκελο Sims 4 βρίσκεται στο φάκελο "Έγγραφα". Ο φάκελος Mods θα δημιουργηθεί μέσα στο φάκελο Sims 4 μόλις ξεκινήσετε το παιχνίδι με ενεργοποιημένα τα mods. Στο φάκελο Mods, υπάρχει ένα αρχείο "Resource.cfg". Κάντε δεξί κλικ για να το ανοίξετε χρησιμοποιώντας ένα απλό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο. Θα πρέπει να δείτε κάτι τέτοιο, αλλά σε μία γραμμή:

Priority 500

This shows how many folders deep the system will check for mods/CC. The number of asterisks equals the number of folders deep. There should be six by default, as shown here. If you’d like to add more, just follow the same pattern.

Create New Folders in the Mods Folder

This mostly goes for people who don’t have folders within the Mods folder yet or have made folders, but there’s nothing in them. If you have a couple of folders with stuff in them already but a bunch of things that aren’t, go ahead and follow along.

Create folders labeled “Build/Buy” and “CAS.” By creating folders to start with, you’ll be more prepared to keep your files organized later.

Enable Mods in Your Game

After launching the Sims 4 game, you’ll see a three-dot icon in the top-right corner of the main menu. When you click this, you’ll get the settings menu. Click the “Other” tab and then select the “Enable Custom Content and Mods” option.

That was the easy part. Go ahead and enable “Script Mods Allowed,” too. When the boxes are ticked green, that means the mods have been enabled.

Check That the Mods Folder Is Now in Your EA Folder

When you downloaded your game, you chose a folder to install The Sims 4 to. Navigate to it and locate the Mods folder. You can usually find this in Documents > Electronic Arts > The Sims 4 > Mods, but you might have installed it in another location. We recommend using File Explorer’s built-in search box to help you locate the folder.

Choose a Mod and Download

When clicking around and downloading mods, it’s very important to read the fine print. You’ll come across a huge selection of CC that’s compatible with the base game (no packs required), however, plenty of available mods will require a pack for one reason or another (like a re-texture of a base game item).

For the sake of this tutorial, I chose a few base game compatible mods that are linked below. You’ll see that all of these mod pages say “base game compatible” in the description:

  • Clumsyalienn Female Autumn CC Collection
  • Grim Cookies Bonnie Hair
  • Stephanine Sims Ethan Top

Note: The “Female Autumn Collection” has separate files, so you can pick and choose what you want to download. Packages will sometimes come separately, but not always. Sometimes a set will be available only as a merged pack of content.

Here’s a quick list of my favorite and trusted CC sites:

  • Peace’s Place
  • GRIMCOOKIES
  • lilsimsie faves: Archive
  • Terms Of Use – Stephanie Plays The Sims 4!

Move the Files to Your Mods Folder

Locate the downloaded files on your computer and then move the files manually to The Sims 4 Mods folder.

In the Mods folder, create a Mods Tutorial (any name will suffice) subfolder and move all of the “.package” files from the downloads folder into the Mods Tutorial folder. CC that appears in the “Create a Household” screen (clothes, hair, accessories, etc.) will be stored in the “CAS” folder, Build/Buy CC should go in the “Build Buy Mods” folder, and so on.

Keeping your folders organized can help you single out corrupted files that cause issues in your game. Also, by putting newly downloaded mods in a separate folder, you can launch the game and decide whether or not you like the new mods you’ve downloaded. We suggest you store newly downloaded CC in a folder labeled “new mods” for organizational purposes.

If you launch the game and decide you don’t like what you’ve downloaded, it’s easy to navigate to the new folder and figure out which file to delete.

The screenshot above includes the file names of the downloaded content linked earlier in this post for this how-to guide.

Launch Your Game!

Once you’re in the “Create a Household” screen, click over to the “Hair” section. If you’re having trouble finding the custom content you’ve downloaded, click the small arrow next to “Feminine,” click content, and check the box next to “Custom Content” so that the hair section shows only custom content you’ve downloaded. You can enable this filter on all screens, even in Build/Buy!

What Is a Mod versus a Script Mod?

Now that you’ve dabbled a little bit in custom content for The Sims 4, you must be wondering why we turned on script mods. Script mods are coding mods that can alter game behaviors, as opposed to pre-existing Maxis coding. One popular script mod is The Sims 4 MC Command Center Mod created by the user, Deaderpool.

The MC Command Center Mod has an abundance of options in the form of multiple modules that tackle different functionalities: adjusting household bills, making selected sims immortal, pregnancies, and even creating story progression-style mechanics. Pretty much anything you can think of, this mod can do it, and it’s updated on an on-going basis.

We’ve already gone over how to turn on script mods, but where do you place the MC Command Center mod in the Mods folder?

First, make sure the modules and packages are placed into the same folder and that the folder is no more than one level deep in The Sims 4 mod folder structure. For example, The Sims 4\Mods\MCCC is okay, but The Sims 4\Mods\Script Mods\MCCC is not.

The Sims 4 client will only go one-level deep when looking for script mods. In the screenshot above, you’ll see that the “McCmdCenter” file is in the very first level of the Mods folder. If you don’t do this correctly, script mods will not appear in your game.

Save and Back Up Your Sims 4 Folder

As a general rule, always back up your Sims 4 folder to a USB drive or external drive in case of disaster. Right-click your file and then select “Copy” (Ctrl + C on your keyboard), navigate to the safe location you’ve made, and then right-click and select “Paste” (Ctrl + V on your keyboard) into the new location.

This ensures you have an updated copy of your game (Sims families and your mods) should you have to reinstall the game. It takes time to build up a collection, and it’s a nuisance to lose progress just like losing any saved data for any other video game.

And that about covers it! Remember, you should always contact the owner of the mod to report bugs or if you have any questions.